TS TworcaStron.pl.

async, await – czyli lepsze promisy

Skoro był temat callbacków i promisów to nie mogło zabraknąć async/await!

Async / await [wideo]

Promise – to tylko dziwne callbacki? Prosto o Promise()

Promise – to tylko dziwne callbacki? Prosto o Promise() [ wideo]