TS TworcaStron.pl.

Różnice pomiędzy funkcjami (function declaration, function expression, arrow function) w JavaScript

W JavaScriptcie funkcję możemy zapisać na 3 różne sposoby:

1. Function declaration:
function greet () { … }

2. Function expression:
const greet = function () { … }

3. Arrow function (właściwie to też jest function expression): 
const greet = () => { … }

Po co aż tyle i czym się różnią? Dzisiaj właśnie o tym..

Różnice pomiędzy funkcjami (function declaration, function expression, arrow function) [ wideo]