unary operators - Operatory JEDNOargumentowe + - !! (#5 Zrozumieć JavaScript)

Operatory JEDNOargumentowe + – !! (#5 Zrozumieć JavaScript)

Operatory JEDNOargumentowe + – !!

Uwaga: To co widzisz to nie są popularne w działaniach matematycznych dowanie i odejmowanie.

Są to operatory, które przyjmują jeden argument, czyli ich zastosowanie wygląda następująco:

const numberA = +'34'
const numberB = -document.querySelector('input').value
const isTrue = !!someObject

W filmie poniżej wyjaśniam jak dokładnie działają:


ebooks - Operatory JEDNOargumentowe + - !! (#5 Zrozumieć JavaScript)