TS TworcaStron.pl.

MongoDB + Node.js – kurs w 60 minut

Jakiś czas temu przygotowałem 2 odcinki o Node.js oraz bazach danych.

Node.js – kurs w 60 minut
SQL vs noSQL | MySQL vs MongoDB – różnice

Dziś naturalna kontynuacja tematu, czyli odcinek poświęcony nierelacyjnej bazie danych MongoDB.

MongoDB

Nie będę się powtarzał i wymieniał wady i zalety MongoDB, robiłem to już w ww. odcinku. Dla przypomnienia, jego najbardziej charakterystyczne cechy to:

 • szybkość
 • skalowalność
 • brak Schema (brak ściśle zdefiniowanej struktury danych)
 • brak relacyjności

Node.js

Na temat Noda też nie poświęcam za dużo czasu. Odsyłam od odcinku wpomnianego wyżej. 

MongoDB + Node.js

Łącząc oba narzędzia w jednym odcinku znajdziecie informacje takie jak:

 • instalacja bazy danych, uruchomienie
 • połącznie MongoDB z Node.js
 • podstawy pracą z bazą (tworzenie bazy, kolekcji)
 • pobieranie, dodawanie, usuwanie danych
 • czym dokładnie jest ObjectID – czyli domyślne pole ID w MongoDB
 • Robo3T – czyli graficzny interfejs do MongoDB
 • Mongoose – usprawnienie pracy z bazą danych
 • Schema!
 • Validacja i sanityzacja danych