TS TworcaStron.pl.

Moduły w Node.js czyli require(), module.exports oraz node_modules

Ostatni odcinek był o import/export, czyli modułach w ES6. Dzisiaj zajmujemy się modułami w Node.js czyli require oraz module.exports

Co prawda ten odcinek miał pojawić się dopiero w czwartek, ale algorytm coś pomieszał i pojawił się dzisiaj w nocy 😃
W takim razie zapraszam na kontynuację import/export po stronie Noda!

Moduły w Node.js czyli require(), module.exports oraz node_modules [wideo]